نظرسنجی

مرکز تصویربرداری پزشکی پارس

فرم نظرسنجی مرکز تصویربرداری پزشکی پارس

لطفا با تکمیل فرم زیر، ما را در بهبود خدمات دهی به مراجعین محترم، یاری فرمایید